Stowarzyszenie NexXTeaM

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes zarządu: Paweł Janczewski
Zastępca prezesa: Rafał Gosk
Sekretarz zarządu: Radosław Duchnowski

Kontakt:
telefon: 601-874-243
email: nexxteam@wp.pl

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000566162
NIP: 7231630325
Regon: 361980711
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy w Zambrowie
06877500090010010012000001
Adres:
ul. Gen. Józefa Bema 2
18-300 Zambrów
Podlaskie

Purchase our drugs from canadian pharmacy our licenesed store. Patients in the canada pharmacy }])$ Purchase drugs online and compare prices.